Aanmelden

Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen is het centrale uitgangspunt van Hogeschool de Kempel. Dit mission statement vloeit voort uit de missie (en doelstelling) van De Kempel; het opleiden van bekwame leraren. Voor de toerusting van die leraren biedt De Kempel initiële en post-initiële opleidingen waarin de lerende mens, van klein tot groot, centraal staat.​

Hogeschool de Kempel ziet het als haar kerntaak mensen te verbinden die leren een warm hart toedragen. Die mensen zijn de voltijd- en deeltijdstudenten die voor het vak van leraar basisonderwijs opgeleid willen worden, maar ook de onderwijsgevenden, directies en schoolbesturen die wij adviseren en ondersteunen bij hun professionalisering en schoolontwikkeling. Goed onderwijs maak je immers niet alleen, maar samen.

janneke2.jpg

Opleidingskader