Aanmelden

​Sinds 1992 maakt Hogeschool de Kempel deel uit van Interactum, Educatieve Federatie van Lerarenopleidingen. Deze federatie is een samenwerkingsverband van vijf zelfstandige lerarenopleidingen basisonderwijs.

Interactum is opgericht om de kwaliteit van de opleidingen en de nascholing te verhogen en te borgen. De betrokken hogescholen zetten hun gezamenlijke deskundigheid in om programma’s en kwaliteitsstandaarden optimaal te ontwikkelen. Daarnaast kan in federatieverband de expertise op verschillende managementterreinen efficiënt worden ingezet. Door de brede samenwerking kan Interactum tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de lerarenopleidingen.

Persoonlijk Meesterschap

Als hogeschool participeren wij in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM), een initiatief van de Interactum-pabo's en een drietal andere hogescholen. Door te participeren in onderzoeken en projecten kunnen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied toepassen in ons onderwijs.

Wat is Persoonlijk Meesterschap?

Een leerkracht moet niet alleen goed rekenen en taal kunnen geven. Een onderwijsprofessional moet kinderen, leerlingen en/of studenten ook kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun:
• persoonlijkheid;
• morele kompas;
• culturele en maatschappelijke oriëntatie.

De leerkracht moet hiervoor eigenschappen ontwikkelen zoals pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn. We noemen dat Persoonlijk Meesterschap. Hogeschool de Kempel besteedt in haar aanbod ruim aandacht aan deze aspecten van persoonlijk meesterschap. Hierdoor zijn onze studenten niet alleen goed in het doorgeven van kennis, maar worden zij ook inspirerende, moedige en krachtige leerkrachten!

interactum_logo.PNG

 

 

Meer informatie over CEPM: www.cepm.nl