Aanmelden

​Wil je goed voorbereid naar de pabo-toelatingstoetsen? Doe dan mee aan het voorscholingsprogramma op De Kempel. In twee trainingsavonden weet je waar de toetsen over gaan en maak je proeftoetsen. Je ontvangt ook een digitaal zelfstudiepakket.

Zoals je weet, zijn er drie landelijk toelatingstoetsen voor de pabo: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Je moet een toets maken voor de vakken die niet in je eindexamenpakket zitten. Daarmee toon je aan dat je een voldoende kennisniveau hebt voor dat vak. Havisten maken een of twee van de drie toetsen. Mbo'ers maken ze alle drie, omdat zij deze vakken meestal niet op eindexamenniveau hebben gevolgd. Vwo'ers hoeven geen toets te maken.

Aanmelden  

Kijk hier voor de data. Meld je hier aan!