Aanmelden

Hoe stimuleren leraren leerlingen hun leerproces te verwoorden? Dit was het thema van het drukbezochte symposium 'Evalueren om te leren' in Meettocreate op 14 december. 

Jos Castelijns en Diana Baas presenteerden de resultaten van hun onderzoek, waaraan acht basisscholen meewerkten. Het project leverde een handzame 'Toolbox Denken om te leren' op voor wie het zelfregulerend vermogen van kinderen wil bevorderen.

Steeds meer scholen geven leerlingen regie over hun eigen leerproces. De aanname is dat dit de motivatie en het leren ten goede komt. Voor veel leraren is het een uitdaging om deze aanpak te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk.  Via gesprekken over het leren bevorderen zij de metacognitieve kennis, die leerlingen kunnen gebruiken om hun leerproces te plannen, te controleren en te evalueren.

Cursus Evalueren om te leren

Tijdens de cursus maak je kennis met een andere manier van denken. In leergesprekken maak je kinderen meer bewust van hun eigen leerproces. Je leert ze zichzelf te reguleren. Dit zelfregulerend vermogen komt ten goede aan het leren, de motivatie en de opbrengsten op diverse vakgebieden. In de cursus leer je werken met diverse materialen uit de Toolbox 'Denken om te Leren'.  

De cursus duurt 5 woensdagmiddagen van 14.00-16.30 uur. Kosten: € 495,- per deelnemer.
Informatie: m.wijnen@kempel.nl, d.baas@kempel.nl en j.castelijns@kempel.nl, 0492-514400.

Schoolontwikkeling Evalueren om te leren

Wil je in je eigen school, scholengroep of stichting nader kennismaken met Evalueren om te leren? Het Kenniscenter de Kempel biedt onder andere:

  • een dagdeel samen werken aan de ontwikkeling van visie op leren, zelfregulering en evalueren;
  • een dagdeel introductie Evalueren om te leren;
  • een inspirerende presentatie voor het team over Evalueren om te leren
  • een maatwerktraject Evalueren om te leren. 

Informatie: m.bots@kempel.nl en j.castelijns@kempel.nl, 0492-514400