Aanmelden

Hoe stimuleert De Kempel 'Meer muziek in de klas'? Muziekdocent Anne-Marie Sloekers mocht dit vertellen op een speciale bijeenkomst, waarbij koningin Maxima en minister Bussemaker aanwezig waren.

Het ministerie OCW wil dat in 2020 meer leerkrachten zich bekwaam voelen om muziekles te geven op de basisschool. Daarom was er een bijeenkomst voor pabo's op de Thomas More Hogeschool in Rotterdan. De aanwezigheid van Maxima, ambassadeur van het landelijke project Meer muziek in de klas, werd tot op het laatst zorgvuldig geheim gehouden.  Anne-Marie Sloekers mocht het 'muziekbeleid' van De Kempel presenteren, waarvoor ze veel waardering oogstte. Voor deze gelegenheid was er een speciaal filmpje gemaakt. 

Op de site van het Koninklijk Huis stond het volgende bericht.

Meer muziek in de klas

Uit onderzoek blijkt dat kinderen op maar 7% van de basisscholen regelmatig muziekles krijgen. Omdat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen heeft het ministerie van OCW een bedrag beschikbaar gesteld samen met de Van den Ende Foundation. Via de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen nu meer en betere muzieklessen verzorgen, leerkrachten of muziekdocenten opleiden en samenwerken met de lokale muziekscholen, verenigingen, muziekgezelschappen of poppodia.

Koorzingen op De Kempel

Met een incidentele muziek- of zangles ontwikkel je geen muzikale vaardigheden. Dat geldt niet alleen voor de basisschool, maar ook voor de pabo. Daarom staat sinds dit studiejaar 'koorzingen' op het voltijdprogramma van De Kempel. Zo krijgen studenten de muzikale vaardigheden onder de knie, waarmee zij kinderen op de basisschool leren zingen en enthousiast maken voor muziek. Ook is vanaf september een post-hbo-opleiding Muziekspecialist gestart, waaraan 19 basisschoolleraren deelnemen. De muziekspecialisten zetten op hun school de doorgaande leerlijnen voor het vak muziek uit, beheren en bewaken deze en ondersteunen hun collega's.