Aanmelden

 

17 juli 2017
Start zomervakantie

21-25 augustus 2017
Toetsweek (herkansing vorig studiejaar)

29 augustus 2017
Start nieuwe studiejaar (eerste week)
tutorbijeenkomst 1e - 2e - 3e - jaars - college + toetsen
Stageweek vierdejaars

11-15 september 2017
Activiteitenweek
- Introductieweek eerstejaars
- Kunstweek tweedejaars
- Basisschooltrektocht derdejaars

29 en 30 september 2017
Onderwijsbeurs Zuid

5 oktober 2017
Dag van de leraar

16-20 oktober 2017
Herfstvakantie

25 december - 5 januari 2018
Kerstvakantie

 12-16 februari 2018
Voorjaarsvakantie (carnaval)

30 april - 4 mei 2018
Meivakantie

14-18 mei 2018
Activiteitenweek
1e jaars: Erfgoedweek
2e jaars: Ardenne-/Eifelweek

13 juli 2018
Start zomervakantie